Hết sức quan ngại : Bài hát bị cấm vì có chất gây nghiện cực mạnh @@

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.