Hé lộ nội thất trong tháp pháo…406mm của thiết giáp hạm Mỹ

Với kíp pháo thủ đông tới 79 người, tháp pháo 3 nòng trên thiết giáp hạm lớp Iowa xứng đáng là một trong hệ thống pháo hạm lớn nhất lịch sử thế giới.

Hé lộ nội thất trong tháp pháo…406mm của thiết giáp hạm Mỹ

Shares

Với kíp pháo thủ đông tới 79 người, tháp pháo 3 nòng trên thiết giáp hạm lớp Iowa xứng đáng là một trong hệ thống pháo hạm lớn nhất lịch sử thế giới.

Shares

20 queries in 1.182 seconds.