Hé lộ loại súng phóng lựu Navy SEALs dùng ở Việt Nam

Hóa ra khẩu súng phóng lựu nhìn như có hai nòng trưng bày ở Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vốn là của nhóm biệt kích Navy SEALs tham chiến tại Việt Nam.

Hé lộ loại súng phóng lựu Navy SEALs dùng ở Việt Nam

Shares

Shares

47 queries in 3.379 seconds.