Hãy xem bầy sư tử quật ngã hươu cao cổ như thế nào

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.