Hậu quả của việc sống ảo, ngồi cà phê với bạn mà mắt cứ dán vào điện thoại là đây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.