Hát rong ở Dubai đấy các ông ạ Mai qua Dubai ăn xin đây

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.085 seconds.