Happy Pola hát tiếng Việt cùng Sơn Tùng, Bảo Anh, Khởi My, Soda và đoàn tuỳ tùng!!!!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.