Hàng trăm người tập trung chỉ để xem cảnh tượng có 102 này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.