Hàng trăm người đứng xem và chờ đợi một điều gì đó Nhưng không ngờ lại thấy được cảnh này

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.