Hang Sơn Đoòng trên kênh truyền hình Mỹ

Lần đầu tiên những khung cảnh hùng vĩ và tuyệt đẹp của Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới ở Việt Nam, và hang Én sẽ được lên sóng truyền hình trực tiếp.

Shares

Lần đầu tiên những khung cảnh hùng vĩ và tuyệt đẹp của Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới ở Việt Nam, và hang Én sẽ được lên sóng truyền hình trực tiếp.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.