Hàng ngày bọn nó cứ xem mấy cái hại não thế này lại chả thông minh T__T

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.