Hàng loạt dấu hiệu bất ổn của BĐS 2016

Hàng loạt dấu hiệu bất ổn của BĐS 2016

Shares

Phát triển nóng, lượng lớn kinh doanh thứ cấp, giá bán nhà cao cấp tăng và lượng lớn dự án bị thu hồi. Đó là những dấu hiệu bất ổn của BĐS 2016 vừa được Hiệp hội bất động sản TP.HCM chỉ ra.

Hiệp hội bất động sản Tp.HCM (HoREA) đưa ra trong văn bản tóm tắt thị trường bất động sản năm 2015 và 2 tháng đầu năm 2016. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA những biểu hiện bất ổn đó là:

Thứ nhất, trong năm 2015, thị trường bất động sản đã có dấu hiệu phát triển nóng, có xu hướng tăng rất mạnh các dự án cao cấp.

Thứ hai, số lượng người kinh doanh thứ cấp, phần lớn nhằm mục đích mua đi bán lại cũng tăng gấp 3 lần, chiếm khoảng 15% giao dịch.

Thứ ba, giá bán bất động sản cao cấp tại nhiều dự án cũng tăng từ 05% đến trên dưới 15% so với năm 2014.

Thứ tư, số dự án hoạt động hoặc bị thu hồi vẫn còn rất lớn. Toàn thành phố hiện có 1.409 dự án, nhưng trong đó, đã có đến 190 dự án bị thu hồi hoặc hủy bỏ chủ trương đầu tư hoặc hết hạn văn bản chủ trương đầu tư. Trong 1.219 dự án còn hiệu lực triển khai lại có đến 405 dự án chưa khởi công, trong số 325 dự án đã khởi công thì có tới 97 dự án đã phải tạm ngưng thi công. Như vậy, số lượng các dự án bị thu hồi, bị tạm ngưng thi công và chưa khởi công đã lên đến 692 dự án, chiếm 49,1% tổng số dự án.

Theo HoREA, cuối năm 2015, nhiều cơ quan công chứng từ chối công chứng các hợp đồng giao dịch thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai với lý do chưa có hướng dẫn của Bộ chủ quản. Tháng 01/2016, Ngân hàng Nhà nước công bố dự thảo sửa đổi Thông tư 36 theo hướng hạn chế tín dụng vào thị trường bất động sản và nâng hệ số rủi ro trong kinh doanh bất động sản đã phát đi thông điệp đến các chủ thể tham gia thị trường bất động sản, trước hết là các chủ đầu tư dự án, các ngân hàng thương mại, các nhà đầu tư kinh doanh thứ cấp đều phải tự điều chỉnh và tái cấu trúc đầu tư, kinh doanh để đảm bảo thị trường phát triển lành mạnh.

Theo Lao động

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.