Hạn hán trầm trọng ở Nam Bộ – Cuộc Sống Quanh Ta 31-03-2016

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.