Hạn hán lời với các thánh 1 (nghịch ngu trê bò tót)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

72 queries in 0.489 seconds.