Hạn hán lời với các thánh 1 (nghịch ngu trê bò tót)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

21 queries in 1.659 seconds.