Hầm phóng tên lửa đạn đạo R-36 của Nga

Sự khó khăn về kinh tế khiến cho nhiều hầm phóng tên lửa đạn đạo R-36 cực kỳ nguy hiểm bị Quân đội Nga bị bỏ rơi.

Hầm phóng tên lửa đạn đạo R-36 của Nga

Shares

Shares

23 queries in 1.857 seconds.