Hạm đội tàu sân bay Mỹ: Đã đến thời “mạt vận”

Nhìn vào đội tàu sân bay Mỹ, có lẽ ít ai tin rằng một với một lực lượng như vậy, làm gì có chuyện Mỹ thua trong chiến tranh trên biển.

Hạm đội tàu sân bay Mỹ: Đã đến thời “mạt vận”

Shares

Shares

48 queries in 3.405 seconds.