Hai ứng viên TT Hoa Kỳ tiếp tục vận động sau cuộc tranh luận đầu tiên

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

28 queries in 2.012 seconds.