Hai ứng viên TT Hoa Kỳ tiếp tục vận động sau cuộc tranh luận đầu tiên

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE