Hai ứng viên TT Hoa Kỳ tiếp tục vận động sau cuộc tranh luận đầu tiên

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.