Hai ứng viên tổng thống làm gì trước ngày bầu cử Mỹ?

Trước ngày bầu cử Mỹ chính thức diễn ra, ứng viên tổng thống của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang nỗ lực vận động tại các bang tranh chấp.

Hai ứng viên tổng thống làm gì trước ngày bầu cử Mỹ?

Shares

Shares

21 queries in 1.950 seconds.