Hai ứng viên tổng thống làm gì trước ngày bầu cử Mỹ?

Trước ngày bầu cử Mỹ chính thức diễn ra, ứng viên tổng thống của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đang nỗ lực vận động tại các bang tranh chấp.

Hai ứng viên tổng thống làm gì trước ngày bầu cử Mỹ?

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

36 queries in 2.165 seconds.