Hải quân Thái Lan bắn tàu cá Việt Nam đánh cá trái phép

0
3

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE