Hải quân Mỹ cấm các thủy thủ tại Nhật xả trại

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

23 queries in 1.758 seconds.