Hải quân đánh bộ VN diễn tập tái chiếm đảo

Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 147 mới đây đã hiệp đồng với Lữ đoàn tàu chiến 125 và 170 thực hành khoa mục đổ bộ tái chiếm đảo.

Hải quân đánh bộ VN diễn tập tái chiếm đảo

Shares

Shares

27 queries in 1.931 seconds.