Hải quân Anh vứt bỏ súng nội, tin dùng súng ngoại

Hải quân Hoàng gia Anh bắt đầu trang bị khẩu súng carbine Colt Canada C8 thay thế cho khẩu L85A2 tiêu chuẩn.

Hải quân Anh vứt bỏ súng nội, tin dùng súng ngoại

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.