Hai máy bay biểu diễn và chạm vào nhau ngày hôm qua ở Ý

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.