Hài Kich: Hai Đất Ba Ruộng – Vân Sơn ft Bảo Liêm ft Giáng Ngọc

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.