Hài cốt của 33 binh sĩ Australia đã được đưa về nước

0
1

comments

SHARE