Hài cốt của 33 binh sĩ Australia đã được đưa về nước

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.832 seconds.