Hạ viện Hoa Kỳ thắt chặt kiểm soát khách du lịch đến Mỹ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.