Hà Nội không có cán bộ nào vi phạm kê khai tài sản, thu nhập (!)

Thanh tra Chính phủ khẳng định, trong năm 2011-2012, Hà Nội không có trường hợp nào phải xác minh, kỷ luật liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập.

Hà Nội không có cán bộ nào vi phạm kê khai tài sản, thu nhập (!)

Shares

Không có cán bộ nào của Hà Nội phải xác minh, kỷ luật liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập. (Ảnh minh họa: Người Lao Động)

Theo kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với UBND TP Hà Nội (giai đoạn từ năm 2011 đến 30/9/2013), Hà Nội đã ban hành Quyết định số 39/2011 về kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc TP. Hàng năm, Hà Nội đều triển khai tập huấn và chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản thu nhập theo quy định; giao Thanh tra TP Hà Nội hướng dẫn, đôn đốc và tổng hợp kết quả của các đơn vị trực thuộc TP. Báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập hàng năm được TP Hà Nội thực hiện theo quy định.

Cụ thể, Thanh tra Chính phủ cho biết năm 2011 số người phải kê khai tài sản, thu nhập lần đầu là 3.124 người; số người thuộc diện kê khai tài sản thu nhập bổ sung là 23.767 người, số người có biến động về tài sản thu nhập theo quy định đã kê khai là 17.112 người. “Không có trường hợp nào phải xác minh, kỷ luật liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập”- kết luận cho biết.

Năm 2012, số người phải kê khai tài sản thu nhập lần đầu là 2.748 người; số người thuộc diện kê khai tài sản thu nhập bổ sung là 26.028 người, số người có biến động về tài sản, thu nhập theo quy định đã kê khai là 2.294 người. Tổng số người đã công khai bản kê khai tài sản thu nhập là 20.305 người. “Không có trường hợp nào phải xác minh, kỷ luật liên quan đến công tác kê khai tài sản, thu nhập”- thông báo của Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Trong công tác thanh, kiểm tra và xử lý hành vi tham nhũng, Thanh tra Chính phủ cho biết hàng năm Hà Nội đã phê duyệt kế hoạch thanh tra và chỉ đạo Thanh tra TP Hà Nội và các sở, ban, ngành, các quận, huyện, thị xã tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra. Các cuộc thanh tra đã phát hiện và có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực được thanh tra.

Từ đầu năm 2011 đến ngày 30/9/2013, các đơn vị này đã thực hiện 803 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm 861 tỷ đồng, 1.808 ha đất; kiến nghị thu hồi 842 tỷ đồng, xử lý khác gần 19 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi 1.790 ha đất, đưa vào quản lý 18 ha…

Các đơn vị chức năng đã kiến nghị xử lý trách nhiệm và kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 108 tập thể và 61 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính gần 117 tỷ đồng.

Qua giải quyết 48 đơn tố cáo về tham nhũng thuộc thẩm quyền đã kiến nghị xử lý trách nhiệm 10 tập thể, 27 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 14 vụ việc; phát hiện, xử lý 2 trường hợp tham nhũng qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ.

Thanh tra Chính phủ cho rằng việc chủ động thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng đã được TP Hà Nội quan tâm thực hiện. Từ năm 2011 đến ngày 30/9/2013, Thanh tra TP Hà Nội đã thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 25 đơn vị; các sở, ngành, quận huyện, thị xã đã triển khai 286 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó phát hiện một số tồn tại, hạn chế và kịp thời kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng cho thấy Công an TP Hà Nội đã khởi tố mới 81 vụ việc với 238 bị can; kết thúc điều tra, chuyển viện kiểm sát đề nghị truy tố 57 vụ với 193 bị can; đình chỉ 2 vụ với 16 bị can; tạm đình chỉ 2 vụ việc; tài sản thiệt hại 386,4 tỷ đồng; tổng số các vụ án đang thụ lý điều tra là 20 vụ với 42 bị can. TAND TP Hà Nội đã thụ lý 69 vụ với 174 bị cáo; đã xét xử 54 vụ với 128 bị cáo, trả hồ sơ viện kiểm sát để điều tra bổ sung 11 vụ với 31 bị cáo.

Thanh tra Chính phủ đề nghị TP Hà Nội tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải phóng phòng chống tham nhũng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn; đồng thời nghiêm túc tổ chức thực hiện triển khai thực hiện Chỉ thị 33/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản sản, Chỉ thị số 10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.