Gửi em bao cao su. Ok để em Hát liver ko cần nhạc cực hay luôn!

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.