GS Nguyễn Huệ Chi bị cấm xuất cảnh, Arizona cắt trợ cấp xã hội, Obama cắt võ khí cảnh sát

Shares

Theo NGƯỜI VIỆT ONLINE
 

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.