Gọt thơm là 1 nghệ thuật và anh ấy là 1 nghê sĩ

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.