Góc ảnh quý về Sài Gòn năm 1970 của lính Mỹ (2)

Góc ảnh quý về Sài Gòn năm 1970 của lính Mỹ (2)

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

27 queries in 1.858 seconds.