Giới đấu tranh Việt và tổng thống đắc cử Mỹ

Theoo RFA Vietnamese Tiếng Việt

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

59 queries in 0.546 seconds.