Giật mình số lượng xe tăng của Quân đội Mỹ hùng mạnh

Có khoảng 8.000 chiếc xe tăng trong biên chế nhưng thực tế Quân đội Mỹ chỉ duy trì hơn 1.000 chiếc trong trạng thái thường trực.

Giật mình số lượng xe tăng của Quân đội Mỹ hùng mạnh

Shares

Shares

23 queries in 2.137 seconds.