Giáng My mặc giản dị, ngồi xe sang đi sự kiện

Giáng My mặc giản dị, ngồi xe sang đi sự kiện

Shares

GiangMy2.jpg
GiangMy3.jpg
GiangMy4.jpg
GiangMy5.jpg
GiangMy6.jpg
GiangMy7.jpg
GiangMy8.jpg
GiangMy9.jpg

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.