Giang Hồ Thanh Hóa đòi xử Nguyễn Tiến, Lee Huỳnh và Nguyễn Lân, Việt Nam nói là làm

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

25 queries in 1.380 seconds.