Giàn khoan dầu bị gió đánh dạt vào bờ

0
2

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE