Giàn khoan dầu bị gió đánh dạt vào bờ

Shares

Theo VOA Tiếng Việt

Shares

18 queries in 1.138 seconds.