Giám Mục Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm làm giám mục chánh tòa ở Úc

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.