Giả vờ rơi tiền, theo dõi kẻ nhặt tiền và quá sốc khi chứng kiến những điều xảy ra.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

24 queries in 1.349 seconds.