Giả sử chỉ có bạn với 2 em ấy ở trong 1 công viên vắng người thì bạn sẽ làm gì ???

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.