Giá dầu tăng sau khi OPEC đạt thoả thuận cắt giảm sản lượng

0
5

Theo VOA Tiếng Việt

comments

SHARE