Giá đất bồi thường ở đường đắt nhất hành tinh ra sao?

Ở từng khu đất cụ thể trên đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, giá đất bồi thường sẽ khác nhau từ 33 – 78 triệu đồng/m2.

Giá đất bồi thường ở đường đắt nhất hành tinh ra sao?

Shares

Đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài được mệnh danh là con đường đắt nhất hành tinh do đoạn đường chỉ dài 500m, nhưng “ngốn” hết gần 1000 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản vừa ký ban hành Quyết định số 1605/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh, giá đấtcụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường số 1 (đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài) vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

Cụ thể, hệ số đơn giá đất ở bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng sẽ được tính căn cứ theo vị trí của khu đất.

Vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 2,02 lần so với giá đất ở vị trí 1 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP Hà Nội.

Theo đó, giá đất cụ thể là 78.78 triệu đồng/m².

Vị trí 2 đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 2,0 lần so với giá đất ở vị trí 2 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP Hà Nội; giá đất cụ thể là 42,12 triệu đồng/m².

Vị trí 3 đường Hoàng Quốc Việt: Hệ số điều chỉnh giá đất ở làm căn cứ bồi thường giải phóng mặt bằng là 1,96 lần so với giá đất ở vị trí 3 đường Hoàng Quốc Việt quy định tại Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND TP Hà Nội; giá đất cụ thể là 33.634 triệu đồng/m².

Giá bán nhà tái định cư được thực hiện theo chính sách giá quy định tại thời điểm phê duyệt phương án.

Theo Soha

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.