Ghê sợ sức mạnh bộ quân trang Ratnik của lính Nga

Các thành phần giáp trên bộ quân trang Ratnik giúp lính Nga có thể an toàn trước cả đạn xuyên giáp của súng trường bắn tỉa.

Ghê sợ sức mạnh bộ quân trang Ratnik của lính Nga

Shares

Shares

21 queries in 1.969 seconds.