Gấu Nga chặn xe người đi đường xin ăn, ko cho nó ăn chắc có án mạng.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.

29 queries in 2.087 seconds.