Gấu chưa có nhưng chó nhất định phải nuôi 1 con

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.