Gấu ai đây Xăng tăng giá tranh thủ đi đổ xăng

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.