Gặp phải thánh quẩy này thì bất cứ nhạc nào anh ấy cũng có thể nhảy được

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.