Gặp phải quý cô cao tay thế này thì anh em biết phải làm sao

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.