Gạo giờ còn làm bằng nhựa, giờ còn dám ăn gì nữa :-s

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.