Gần 22.300 doanh nghiệp đóng cửa trong bốn tháng đầu năm

Gần 22.300 doanh nghiệp đóng cửa trong bốn tháng đầu năm

Shares

Cơ quan thống kê Việt Nam công bố số liệu như vừa nêu. Riêng trong tháng tư có gần 3700 doanh nghiệp phải tạm ngừng hoạt động và hơn 680 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Số liệu của cơ quan thống kê Việt Nam cũng cho thấy trong 4 tháng đầu năm nay có hơn 28.200 doanh nghiệp mới đăng ký hoạt động với tổng vốn là 162.500 tỷ đồng. Số lao động dự kiến của các doanh nghiệp mới được nói gần 428 ngàn người, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

:R:

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.