Gã điên cua Gái! Bài mới của Trịnh Đình Quang! nghe là phê như con tê tê.

Shares

Đất Việt là nơi tự do bày tỏ ý kiến, không có chế độ kiểm duyệt. Rất mong nhận được ý kiến của độc giả.